LED’ imizi Yakıyoruz. LED Kullanımı – 10. Ders

LED (Light Emitting Diode, Işık Yayan Diyot), üzerinden akım geçtiğinde ışık yayan yarı iletken elektronik devre elemanıdır.

LED‘ in uzun bacağı Anot (+) kısa bacağı Katat (-) dur. 

LED‘ ler devreye bağlandığında anottan Katoda doğru bir akım gerçekleşir. Bunun sonucumuzda da LED‘ imiz yanar. 

Okumaya devam et LED’ imizi Yakıyoruz. LED Kullanımı – 10. Ders