Raspberry Pi Pin No(BOARD) veya GPIO Pinleri(BCM) Kullanılması

GPIO ve Pin Numaraları

Ras pi yi programlarken istersek GPIO pinlerini istersek pin numaralarını kullanabiliriz.

import RPi.GPIO as GPIO 
 
# GPIO numaraları için BCM seçilir 
GPIO.setmode(GPIO.BCM) 
 
# veya pin numaları için BOARD seçilir 
GPIO.setmode(GPIO.BOARD) 
 
# unutmayın bunlardan birini seçebilirsiniz !!! 

25 numaralı GPIO pinini girip yapmak

GPIO.setup(25, GPIO.IN)
import RPi.GPIO as GPIO 
GPIO.setmode(GPIO.BCM) # GPIO dizilimi kullanılacak 
GPIO.setup(25, GPIO.IN) # 25 nolu GPIO pini giriş yapıldı

Inputtan Gelen Değeri Okumak

1 veya 0 değerleri alabilir.

GPIO.HIGH veya GPIO.LOW (True, False)

0 0Volta karşılık gelir 1 ise 3.3 volta karşılık gelir.

if GPIO.input(25): # if port 25 == 1 
  print "Port 25 is 1/GPIO.HIGH/True" 

Butona basılma kontrolü

button_press = GPIO.input(25) 

Örnek Kullanımı

import RPi.GPIO as GPIO 
GPIO.setmode(GPIO.BCM)    # BCM GPIO olarak ayarla 
GPIO.setup(25, GPIO.IN)   # 25 numaralı GPI pini giriş olarak ayarla
 
if GPIO.input(25):      # if port 25 == 1 
  print "Port 25 is 1/GPIO.HIGH/True" 
else: 
  print "Port 25 is 0/GPIO.LOW/False" 
 
GPIO.cleanup()        # temizle 

Bu kod 1 kere kullanılır. Çalışır ve temizler.

Eğer CTRL+C yapıldığında çıkmak istersek

import RPi.GPIO as GPIO 
from time import sleep   # Bekleme için
GPIO.setmode(GPIO.BCM)   # GPIO Olarak kullan 
GPIO.setup(25, GPIO.IN)  # 25 numaralı pin giriş olarak ayarla 
 
try: 
  while True:      # CTRL+C basana kadar devam et
    if GPIO.input(25): # if port 25 == 1 
      print "Port 25 is 1/GPIO.HIGH/True - butona basıldı" 
    else: 
      print "Port 25 is 0/GPIO.LOW/False - buton bırakıldı" 
    sleep(0.1)     # biraz bekleme 0.1 saniye 
 
except KeyboardInterrupt: #ctrl+c veya del basında bu istisna atılır.
  GPIO.cleanup()     # temizle

NOT: Normalde python da hata ayıklamak için

try:
 print("Hello")
except:
 print("Something went wrong")
else:
 print("Nothing went wrong")

Yayınlayan

Ahmet KADAK

Bilgisayar Öğretmeni & Bilgisayar Mühendisi

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir