Python Operatörler – 7. Ders

Python’ da sıklıkla kullanılan operatörler

İFADEANLAMI
x+yEğer x ve y rakamsa, x, y’ye eklenir.
Eğer x ve y harf dizisi ise x ile y birleştirilir.
x-yEğer x ve y rakamsa, x’ten y çıkarılır.
x*yEğer x ve y rakamsa, x ile y çarpılır.
Eğer x harf dizisi ise ve y rakamsa, x, y kez sıralanır.
Eğer x rakamsa ve y harf dizisi ise y, x kez sıralanır.
x/yEğer x ve y rakamsa, x, y’ye bölünür.
x//yEğer x ve y rakamsa, x’in içinde y değişkenin katsayısını arar.
Örn. 10 // 4 = 2
x%yEğer x ve y rakamsa, bölme işleminde x / y kalan kısmını verir.
x**yEğer x ve y rakamsa, x, y’nin kuvvetiyle çarpılır.

+, -, *, //, %, or ** operatörlerini 2 sayıya uyguladığımızda sonuç tam sayı olacaktır

print(25//4, 4//25)

yazdığımızda 6 ve 0 sonuçlarını verecektir.

Mod operatörü (%) sayı bölümünden kalanı hesaplar.

print(25%4, 4%25) 

yazdığımızda 1 ve 4
sonuçlarını verecektir.

/ operatörü 2 sayıya uygulandığında ondalıklı sayı döndürür.

print(25/4, 4/25) 

yazdığımızda 6.25
0.16 sonuçlarını verecektir.

Operatör Önceliği

  • Çarpımsal operatörler (*, /, // ve %) birbirleri ile eşit önceliğe sahiptir ve toplamsal operatörler (ikili + ve -) birbirleri ile eşit önceliğe sahiptir.
  • Çarpımsal operatörleri, toplamsal operatörleri üzerinde önceliğe sahiptir.
  • Standart aritmetikte olduğu gibi bir Python programcısı öncelik kurallarını geçersiz kılmak için ayraçları kullanabilir ve çarpmadan önce toplama işleminin yapılmasını sağlayabilir.

Aritmetik İfadelerin Basitleştirilmesi

Python basit aritmetik aracılığıyla bir değişkeni değiştiren bir deyimin basitleştirilmesinde daha genel bir yol sağlar.

Örneğin x= x + 5 deyimi x + = 5 olarak kısaltılabilir. Bu ifade “ x’i 5 arttır.” anlamına gelir. x * = y + z deyimi ile x = x * (y + z) deyimi aynıdır.

Mesela x değişkenini 1 artırmak için

x+=1

x değişkenini 1 azaltmak için x-=1

ifadesini kullanabiliriz.

Yayınlayan

Ahmet KADAK

Bilgisayar Öğretmeni & Bilgisayar Mühendisi

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir