Python ile Veri Yapıları – 10. Ders

1- Listeler (List)

 • Köşeli parantez içine yazılırlar. 
 • İndisleri sıfırdan başlar
 • Elemanları değiştirilebilir
 • Dilimlenip, iç içe geçebilir. 
liste1=[] #boş liste
liste2=[2,"ahmet",True]
liste3=[[2,3],[5,7]] #liste içinde liste

Liste Metodları

2- Demet (Tuple) Veri Yapıları

 • Parantez içine yazılırlar. (zorunlu değil)
 • İndisleri sıfırdan başlar.
 • Elemanları değiştirilemez(immutable)
 • Dilimlenebilir
 • İç içe geçebilir.
t=(‘a’,2,True)
t2=(433,[‘k’,’o’,9],r)
t[0]=56 #hata mesajı verir. Çünkü demet elemanlarına atama yapılamaz. 

Demek veri tipinde elaman değiştirilemez ancak ekleme, silme veya aradan elaman silme yapılabilir.

t3=(44,33,21)
t4=("a","b","c")
t5=t3+t4 #iki elemanı birleştirdik. 
Araya Eleman Ekleme
t3=t3[0] + 999 + t3[1:]
Aradan Eleman Silme
t4=t3[0]+t3[4:]

Eleman var mı diye kontrol etmek için

#Elaman var mı kontrol
d4=(33,32,31,30)
43 in d4 #false
55 in (55,66,45) #true

Demet veri tipi için kullanılabilecek bazı yerleşik fonksiyonlar.

Paketleme ve Paket Açma

p=(1,4,"ah",8) #paketleme yaptık
(a,b,c,d)=p #paket açtık

Yukarıdaki kod aracılığıyla aşağıdaki değişkenler oluştu.

a=1
b=4
c=”ah”
d=8

Demetlerin Listeye Göre Avantajları

 1. Değiştirilemez olduğu için listeye göre daha hızlıdır. 
 2. Elemanları değiştirilemez olduğu için değişmemesi gereken veri kullanımında avantajdır. 
 3. Demet elemanları sözlük veri yapılarında anahtar olarak kullanılabilir. (Bu daha sonra sözlük veri yapılarında gösterilecektir. )

3- Küme(Set) Veri Yapıları

 • Elemanları süslü parantez { } içerisine yazılır. 
 • Sırasız elemanlar koleksiyonudur. 
 • Eleman erişimi için indis değerleri yoktur. 
 • Elemanları tekildir. 
 • Elemanları değiştirilebilir.
k={1,3,5}
k={2,45,[5,3,”a”]}
k[1] #hata verir. Çünkü indis değerleri yoktur. 
s=”Şehit İlhan Güleç Anadolu Lisesi”
k=set(s) #elamanlara ayırır ve tekrarlananları siler. küme yapar
print(k)

Bu kodun çıktısı

'h', 'i', 'u', 'L', 't', 'ü', 'l', 'G', 'o', 'e', 'd', 'n', 's', ' ', 'İ', 'a', 'ç', 'Ş', 'A'}

Kümelerde Eleman Kontrolü

s={2,6,9,10,45}
1 in s #False
9 in s #True

Kümeler Matematikteki Kümeler Konusu Gibidir

Kümelerde Fark İşlemi

Kümelerde Kesişim

Kümelerde Simetrik Fark

Kümeye ait bütün metotlar bu şekilde de görülebilir

4 – Sözlük (Dict) Veri Yapıları

 • Süslü parantez arasına yazılır. 
 • Sırasız anahtar: değer çiftleri koleksiyonudur
 • Eleman erişimi için anahtar kullanılır. 
 • Anahtar değerleri tekdir.
 • Elemanları değiştirilebilir. 
 • Ekleme, silme, okuma yapılabilir.
notlar={“ahmet”:88,”mehmet”:100,”hatice”:44}
notlar[“omer”]=99 #ekleme

del notlar[“ahmet”] #silme işlemi
list(notlar) #[ahmet,mehmet,hatice] listeye çevirdik

Bazı Önemli Fonksiyonlar

Zip Fonksiyonu

Yayınlayan

Ahmet KADAK

Bilgisayar Öğretmeni & Bilgisayar Mühendisi

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir