Python – Fonksiyonlar 11.Ders

Program yazarken bazı işlemleri sürekli yapmak durumunda kalabiliriz. Bu durumda bu işlemi yaparken sürekli aynı kodları yazmak mantıklı değildir. Bu şekilde tekrarlayan kodları paketleyip tekrar tekrar kullanabiliriz.

Kodumuzu paketleyerek tekrar tekrar kullanmamızı sağlayan yaklaşımlardan birisi fonksiyonlardır. Bir fonksiyon aslında tekrar kullanılabilen kod parçalarıdır.

Python da da birçok fonksiyonları çağırarak istediğiniz zaman kullanabilirsiniz veya kendi fonksiyonlarınızı oluşturabilirsiniz.

Aslında şu ana kadar birçok fonksiyon kullandık. print, input, int, float, type… Bunlar fonksiyon örnekleridir.

Python da Kullanılan Bazı Fonksiyonlar.

sqrt() fonksiyonu

sqrt()

Python programlama dilinde bir sayının karekökünü almak istiyorsak sqrt() fonksiyonu kullanılır.

from math import sqrt #matematik kütüphanesi içerinde sqrt modülü çağrılıyor
# Kullanıcıdan değer alınıyor
sayi = float(input("Sayı Giriniz: "))
# Karakök hesaplanarak kok değişkenine aktarılıyor
kok = sqrt(sayi)
# Sonuçlar yazdırılıyor
print(sayi," sayısının karekökü" "=", kok)

Fonksiyonun ismi, parametresi ve döndürdüğü bir değer olur. Ancak bazı fonksiyonların parametre veya döndürdüğü değer olmayabilir.

Parametresiz fonksiyon örneği random()

random() fonksiyonu ile python da rastgele sayılar oluşturabiliriz.

from random import random
print(random())

Burada ekrana

Değerini yazar.

Eğer rastgele bir tam sayı istersek bu defa randint() adındaki fonksiyonu kullanmamız ve 2 adet parametre vermemiz gerekiyor. 1. parametre başlangıç değeri, 2. parametre bitiş değeri.

from random import randint
print(randint(2,90))

Ekran çıktısı

Değer Döndürmeyen Fonksiyon Örneği print()

print() fonksiyonu parametre almasına rağmen değer döndürmez. Sadece istenilen görevi yapar. Ekrana bir yazı yazmak.

print(44) #ekrana 44 yazar ve değer döndürmez

Fonksiyon ve Modüller

from math import sqrt #matematik modülündeki sqrt fonksiyonunu getir. 

from math import sqrt, cos, random #matematik modülündeki sqrt, cos ve random fonksiyonlarını getir. 

Modülün tamamını çağırmak için

import math #modülün tamamını getir. 

sonuc=math.sqrt(9) #modülün tamaını çağırdığımızda bu şekilde kullanılır

print(sonuc) #3

Meraklılar İçin Detaylı Bilgi:

Python’ da sürekli olarak kullandığımız print, type, int gibi fonksiyonlar aslında Built-in(__builtins__) modülünden gelmektedir. Bu modül python için özel bir modüldür. Bu modüldeki fonksiyonları kullanmak için import koutuna gerek yok.

Ancak istersek (gerek olmasa da) modül ismiyle kullanabiliriz.

__builtins__.print("Merhaba") #Merhaba

dir() fonksiyonu ile bir modüldeki bütün fonksiyonları(işlevleri) görebiliriz.

import math
print(dir(math))

Ekran çıktısı

['doc', 'loader', 'name', 'package', 'spec', 'acos', 'acosh', 'asin', 'asinh', 'atan', 'atan2', 'atanh', 'ceil', 'comb', 'copysign', 'cos', 'cosh', 'degrees', 'dist', 'e', 'erf', 'erfc', 'exp', 'expm1', 'fabs', 'factorial', 'floor', 'fmod', 'frexp', 'fsum', 'gamma', 'gcd', 'hypot', 'inf', 'isclose', 'isfinite', 'isinf', 'isnan', 'isqrt', 'ldexp', 'lgamma', 'log', 'log10', 'log1p', 'log2', 'modf', 'nan', 'perm', 'pi', 'pow', 'prod', 'radians', 'remainder', 'sin', 'sinh', 'sqrt', 'tan', 'tanh', 'tau', 'trunc']

pow() Fonksiyonu – > Bir sayının üssünü almaya yarar. 3**2 ile aynı görevi görür

math.pow(3,2)  #9

fabs() Fonksiyonu -> Bir sayının mutlak değerini almanızı sağlar

math.fabs(-5)  #5.0

Yayınlayan

Ahmet KADAK

Bilgisayar Öğretmeni & Bilgisayar Mühendisi

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir