Python Değişkenler – 4. Ders

Önceki yazımda Visual Studio Code’ un kullanımını anlatmıştım.

Bu yazımda da python ile değişkenler konusunu anlatacağım.

Değişkenler konusunu matematik dersinde sürekli olarak duyuyoruz. Değişken deyince aklımıza x ve y ler geliyor.

Mesela matematikte şöyle bir işlem yapsak bir çoğunuz cevabını 11 olarak vereceksiniz.

x=5
y=6
x+y=?

Python dilinde de değişkenler aynı şekilde tanımlanmaktadır.

Aşağıdaki kodları Visual Studio Code programına yazıp çalıştırdığımızda ekrana 11 yazdığını göreceksiniz.

x=5
y=6
print(x+y)

Gördüğünüz gibi python dilinde de değişkenler matematikteki gibi kullanılmaktadır.

Ancak biz kod yazarken genellikle x, y, z gibi kısa değişken isimleri kullanmayız. Değişken ismi verirken genelde açıklayıcı kelimeler (hatta uzun bile olabilir) kullanmaya çalışırız. Yine aynı örnek üzerinden gidersek.

sayi1=5
sayi2=6
print(sayi1+sayi2)

Buradaki kodları da çalıştırdığımızda 11 sonucunu görebiliriz. Buradaki kodların yukardaki kodlar ile hiçbir farkı yok. Sadece değişken isimleri değiştirilmiştir. Yani biz matematikte de olduğu gibi istediğimiz değişken ismi belirleyebiliriz. Ancak python da değişken ismi belirlerken birkaç kurala dikkat etmemiz gerekmektedir.

Değişken Oluştururken Dikkat Etmemiz Gereken Kurallar

  • Değişkene içerdiği değer ile tutarlı bir isim vermeliyiz. Mesela değişkenin içine veri olarak yaş değerini tutuyorsak. Değişken ismini yas, kisinin_yasi gibi isimler vermeliyiz.
  • Değişkene isim verirken boşluk bırakmamalıyız. Boşluk yerine _ (alt tire) bırakabiliriz (kisininYasi, haftaninGunleri, tcKimlikNo gibi her kelimenin baş harfini büyük yazabiliriz. Buradaki amaç okunabilirliği artırmaktır. Bu yazım şekline Deve Notasyonu dedir ve genellikle küçük harfle başlar. )
  • Değişkene isim verirken mutlaka bir karakter ile başlamalıdır. Değişken ismi sayı ile başlamaz ancak sayı içerebilir veya sayı ile bitebilir.
  • Değişken ismi verirken özel karakterler kullanmamalıyız ( _ hariç) – (*,/, -,+, #,%,&,(,=,?,$,[,{ gibi…)
  • Son olarak değişken adı yazarken Türkçe Karakter kullanmamalıyız. (ğ, Ğ, ş, Ş, ı, İ,  ü, Ü, ö, Öç, Ç)

Python Değişken Türleri

Python’ da 4 tane temel değişken türü vardır.

Bunlar string, integer, float ve boolean türleridir.

1- Sözel Değişkenler – String(str) – (Karakter Dizisi, Alfanümerik)

Sayısal işlem yapmadığınız veriler string değişkenler aracılığıyla saklanır.

Mesela, bir kişinin ismi, mahallesi, okulunun adı, tc kimlik no (TC kimlik no sayılarda oluşuyor olsa da sayısal bir işlem yapılmadığı için string olarak kaydetmek gerekir)

Python da bir verinin string olduğun belirtmek için tırnak ” ” içerisine alarak yazmamız gerekmektedir.

ad_soyad = "ahmet"
sinifi="9A"
tc_kimlik_no="33932112211"

2. Sayısal Değişkenler (Integer – int, Float) – Alfanümerik

Tam sayılı verileri tutmak için integer, ondalık sayılı (reel sayı) verileri tutmak için float değişken tipi kullanılır.

yas=44
maas=43.22
sinifinUzunlugu=8
piSayisi=3.14

yas ve sinifinUzunlugu tam sayılı değişken (integer), maas ve piSayisi ise ondalık sayılı (float) değişken örneğidir.

3- Mantıksal Değişken – Boolean (bool)

Mantıksal değişkenler sadece iki değer alabilir. True (doğru) ve False (yanlış)

Bir kişinin sınıfta kalıp kalmadığı, kredi onayı alıp almadığı, test sonucunun pozitif mi negatif mi olduğu gibi veriler mantıksal değişkenler aracılığıyla tutulur.

Örnek olarak

kredi_onayi=True
dersten_gecti_mi=False

Değişken örnekleri

Ayrıca python dilinde bir değişkenin tipini type() fonksiyonu ile kolay bir şekilde öğrenebiliriz.

isim="İlayda"
yas=37
maasi=34.2
gecti_mi=False

print(type(isim))
print(type(yas))
print(type(maasi))
print(type(gecti_mi))

Bu kodun çıktısı

<class 'str'>
<class 'int'>
<class 'float'>
<class 'bool'>

isim değişkeni str yani string

yas değişkeni int yani integer

maasideğişkeni float

maasi değişkeni bool yani boolean

olarak görülmektedir.

Yayınlayan

Ahmet KADAK

Bilgisayar Öğretmeni & Bilgisayar Mühendisi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir