Python – Nesne Tabanlı Programlama (Nesneye Yönelik Programlama)

Programlama dillerindeki genel amaç 1 kez yazılan kodların tekrar tekrar kullanılabilmesidir.

Mesela değişkenleri kullanmamızın nedeni bir kez yazdığımız bir değeri çeşitli yerlerde tekrar tekrar kullanabilmektedir.

Nesne Tabanlı Programlama’ da gerçek dünyayı taklit etmeye çalışırız.

Gerçek dünyada da nesneler vardır. (araba, insan, kalem vb.)

Okumaya devam et Python – Nesne Tabanlı Programlama (Nesneye Yönelik Programlama)

Arduino ile Karanlıkta Yanan Lamba Yapımı – LDR Kullanımı – 13. Ders

LDR (Fotodirenç)

LDR
  • LDR bir direnç çeşididir.
  • Üzerine düşen ışığın şiddetine göre direnci değiştir.
  • Üzerine ışık düştüğünde direnci azalır, karanlık olduğunda da direnci artar.
LDR ışık gördüğünde direnci düşer.

LDR değeri güneş altında 400 Ohm değerine yakın bir değer alırken, Çok karanlık ortamda 220KiloOhm değerini alabilir.

Okumaya devam et Arduino ile Karanlıkta Yanan Lamba Yapımı – LDR Kullanımı – 13. Ders

Arduino ile Buton Kontrolü – 12. Ders

Günlük hayatımızda bir çok yerde birden çok buton kullanılmaktadır. Lambayı açarken, bilgisayarı açarken, bazı arabları çalıştırırken vb. butonlar kullanılabilmektedir.

Buton arasında az bir boşluk olan bir tel gibi düşünülebilir. Butona bastığınızda bu boşluk kapanır ve buton elektriği iletir hale gelir.

Okumaya devam et Arduino ile Buton Kontrolü – 12. Ders