Arduino ile Mesafe Sensörünün Kullanımı – Kendi Fonksiyonu Yazma

int trigPin=9;
int echoPin=10;

long sure;
long uzaklik;

void setup() {
pinMode(trigPin,OUTPUT);
pinMode(echoPin,INPUT);
Serial.begin(9600);
}

void loop() {
long mesafe=mesafeOlcer();

if(mesafe>200){ //mesafe ölçer kendi fonksiyonumuz
  Serial.println("Çok uzak ölçemiyorum");
}else{
  Serial.println(mesafe);
}
}

//mesafe ölçen fonksiyon
long mesafeOlcer(){
  digitalWrite(trigPin,LOW);
  delayMicroseconds(5);
  digitalWrite(trigPin,HIGH);
  delayMicroseconds(10);
  digitalWrite(trigPin,LOW);
  sure=pulseIn(echoPin,HIGH); //SÜREYİ ÖLÇ
  uzaklik=sure/29.1/2;
  return uzaklik;
}

Arduino ile Karanlıkta Yanan Lamba Yapımı – LDR Kullanımı – 13. Ders

LDR (Fotodirenç)

LDR
 • LDR bir direnç çeşididir.
 • Üzerine düşen ışığın şiddetine göre direnci değiştir.
 • Üzerine ışık düştüğünde direnci azalır, karanlık olduğunda da direnci artar.
LDR ışık gördüğünde direnci düşer.

LDR değeri güneş altında 400 Ohm değerine yakın bir değer alırken, Çok karanlık ortamda 220KiloOhm değerini alabilir.

Okumaya devam et Arduino ile Karanlıkta Yanan Lamba Yapımı – LDR Kullanımı – 13. Ders

Arduino ile Buton Kontrolü – 12. Ders

Günlük hayatımızda bir çok yerde birden çok buton kullanılmaktadır. Lambayı açarken, bilgisayarı açarken, bazı arabları çalıştırırken vb. butonlar kullanılabilmektedir.

Buton arasında az bir boşluk olan bir tel gibi düşünülebilir. Butona bastığınızda bu boşluk kapanır ve buton elektriği iletir hale gelir.

Okumaya devam et Arduino ile Buton Kontrolü – 12. Ders

Arduino Veri Türleri ve Değişkenler – Flip-Flop Devresi, Sıralı LED Yakma – 11.Ders

Bir değeri veya karakteri daha sonra tekrardan kullanmak için hafızada tutabiliriz. Bu değerler değişkenlerde tutulur.

Değişkenleri kova ya benzetebiliriz. Kovanın bir ismi olur -ki bu değişkenin adıdır. Bir de içindeki değer olur bu da değişkenin değeridir. (Veri)

Arduino da kullanılan temel değişken türleri
Okumaya devam et Arduino Veri Türleri ve Değişkenler – Flip-Flop Devresi, Sıralı LED Yakma – 11.Ders

LED’ imizi Yakıyoruz. LED Kullanımı – 10. Ders

LED (Light Emitting Diode, Işık Yayan Diyot), üzerinden akım geçtiğinde ışık yayan yarı iletken elektronik devre elemanıdır.

LED‘ in uzun bacağı Anot (+) kısa bacağı Katat (-) dur. 

LED‘ ler devreye bağlandığında anottan Katoda doğru bir akım gerçekleşir. Bunun sonucumuzda da LED‘ imiz yanar. 

Okumaya devam et LED’ imizi Yakıyoruz. LED Kullanımı – 10. Ders