Arduino ile Mesafe Sensörünün Kullanımı – Kendi Fonksiyonu Yazma

int trigPin=9;
int echoPin=10;

long sure;
long uzaklik;

void setup() {
pinMode(trigPin,OUTPUT);
pinMode(echoPin,INPUT);
Serial.begin(9600);
}

void loop() {
long mesafe=mesafeOlcer();

if(mesafe>200){ //mesafe ölçer kendi fonksiyonumuz
   Serial.println("Çok uzak ölçemiyorum");
}else{
   Serial.println(mesafe);
}
}

//mesafe ölçen fonksiyon
long mesafeOlcer(){
   digitalWrite(trigPin,LOW);
   delayMicroseconds(5);
   digitalWrite(trigPin,HIGH);
   delayMicroseconds(10);
   digitalWrite(trigPin,LOW);
   sure=pulseIn(echoPin,HIGH); //SÜREYİ ÖLÇ
   uzaklik=sure/29.1/2;
   return uzaklik;
}

Yayınlayan

Ahmet KADAK

Bilgisayar Öğretmeni & Bilgisayar Mühendisi

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir